ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,647

เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง


เขื่อนลำพระเพลิงเป็นสถานที่เหมาะสำหรับพักผ่อนเขื่อนลำพระเพลิงสามารถเช่าเรือชมอ่างเก็บน้ำ

การเดินทาง

อยู่ในเขตอำเภอปักธงชัย โดยเดินทางไปตามทางสาย 304 ผ่านทางเข้าอำเภอปักธงชัยไป 4 กม. จะพบสี่แยกเลี้ยวขวามือเข้าไปเป็นระยะทาง 28 กม. ก็จะถึงตัวเขื่อน ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับพักผ่อนและเช่าเรือชมอ่างเก็บน้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --