ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 405

หนองผักชี

หนองผักชี

แต่เดิมนั้นเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับจองพื้นที่อาศัยอยู่บนเขาใหญ่และถางป่าเพื่อปลูกพืชผักบางอย่าง เช่น ผักชี พริก เป็นต้น โดยอาศัยแหล่งน้ำคือ หนองผักชีนี้เพื่อการเกษตรกรรม เมือทางการได้สั่งให้อพยพออกจากเขาใหญ่ พื้นที่ที่เคยปลูกพืชก็ถูกทิ้งร้างมีหญ้าขึ้นสูง เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์กินพืชซึ่งจะลงมากินหญ้าที่บริเวณนี้เป็นประจำ ทางอุทยานแห่งชาติได้สร้างหอดูสัตว์หนองผักชีเพื่อใช้ดูสัตว์ที่ลงมากินหญ้าโดยสัตว์มักลงมากินหญ้าตอนเช้าตรู่และตอนเย็น

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชี

หนองผักชี

หนองผักชี

ป้ายประวัติ

ป้ายประวัติ

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

หนองผักชี

หนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ถนนเส้นทางหนองผักชี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --