ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,078

อ่างเก็บน้ำสายศร

อ่างเก็บน้ำสายศร

เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเพื่อเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า ดำเนินการสร้างโดยนายบุญเรือง สายศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนแรกเมื่อปี 2524 โดยในช่วงที่สร้างนี้ นายบุญเรืองได้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานในวาระที่ 2 แต่เดิมเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโต โดยเรียกตามชื่อของเขามอสิงโตที่อยู่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับสิงโต แต่ต่อมาในปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่างเก็บน้ำสายศรเพื่อเป็นเกียรติแก่นายบุญเรือง สายศร อดีตหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่คนแรก ผู้ซึ่งมีส่วนบุกเบิกในการจัดตั้งอุทยาน และไม่ให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสิงโตอาศัยอยู่

 

ถนนอ่างเก็บน้ำสายศร

ถนนอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

วิวสวย อ่างเก็บน้ำสายศร

วิวสวย อ่างเก็บน้ำสายศร

ทีนี่เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทีนี่เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทีนี่เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทีนี่เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

ภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ำสายศร

กวางมาหาอาหารกิน ริม อ่างเก็บน้ำสายศร

กวางมาหาอาหารกิน ริม อ่างเก็บน้ำสายศร

กวางมาหาอาหารกิน ริม อ่างเก็บน้ำสายศร

กวางมาหาอาหารกิน ริม อ่างเก็บน้ำสายศร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --