ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 667

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย เป็นเส้นทางยกระดับลักษณะวงรอบ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ในบริเวณใกล้กันมีระยะทาง 446 เมตร และสิ้นสุดอยู่ในบริเวณใกล้กันมีระดับทาง 446 ใช้เวลาเดินศึกษาธรรมชาติประมาณ 35 นาที ในเส้นทางนี้ท่านจะได้พบเห็นและรับรู้เรื่องราวของระบบนิเวศป่าดงดิบเขา สังคมพืชป่าพรุที่สูง พืชเมืองหนาวพืชผู้สร้างป่า และความซับซ้อนของธรรมชาติ นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนหน้าผาเดียวดาย
กรุณาเดินไปตามทางที่จัดไว้ให้ ไม่เก็บนำออกไป หรือทำลายส่วนต่างๆ ของพืชและสภาพธรรมชาติทุกชนิด เพื่อช่วยกันรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศของผาเดียวดายแห่งนี้

ภาพมุมสูง ผาเดียวดาย

ภาพมุมสูง ผาเดียวดาย

ภาพมุมสูง ผาเดียวดาย

ภาพมุมสูง ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

ผาเดียวดาย

สะพาน ผาเดียวดาย

สะพาน ผาเดียวดาย

ภาพมุมสูง ผาเดียวดาย

ภาพมุมสูง ผาเดียวดาย

จุดถ่ายภาพผาเดียวดาย

จุดถ่ายภาพผาเดียวดาย

จุดชมวิวผาเดียวดาย

จุดชมวิวผาเดียวดาย

จุดชมวิวผาเดียวดาย

จุดชมวิวผาเดียวดาย

จุดชมวิวผาเดียวดาย

จุดชมวิวผาเดียวดาย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --