ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 416

กม 33 หนองผักชี

กม 33 หนองผักชี

เป็นเส้นทางที่บอกเล่าความยิ่งใหญ่ อลังการของป่าดงดิบดำบรรพ์ อาทิต้นไม้ยักษ์คู่แห่งป่าดงดิบแล้ว ดงไม้ในช่องว่ากลางป่า ต้นไทรใส่ขาเทียมแหล่งชุมชนสัตว์ป่า การซ่อมแซมตัวเองของผ่า และทุ่งหญ้าคาแหล่งอาหารของกวางป่า
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นนี้ ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร ความลาดชันน้อย ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นในฤดูฝนควรสวมถุงกันทาก หากพกพากล้องถ่ายภาพ กล้องส่องทางไกลแว่นขยาย และสมุดจดบันทึกติดตัวไปด้วย จะทำให้ท่านรู้จัก เข้าใจและตระหนักในคณค่าของธรรมชาติมิรู้ลืม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --