ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 914

ผาตรอมใจ

ผาตรอมใจ

ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม อยู่ตรงกันข้ามกับผาเดียวดาย เราจะสามารถเห็นส่วนต่างๆของเขาใหญ่ทางด้านที่ทำการอุทยานแห่งชาติไฮไลท์ของที่นี่คงจะเป็นช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม จะพบผีเสื้อกลางคืนมาชุมนุมกันมากมายในช่วงกลางวัน เป็นผีเสื้อที่ไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อย จำพวกผีเสื้อหางยาวตางๆ

จุดเช็คอินภาคกลาง

จุดเช็คอินภาคกลาง

ผาตรอมใจ

ผาตรอมใจ

ผาตรอมใจ

ผาตรอมใจ

จุดชมวิว ผาตรอมใจ

จุดชมวิว ผาตรอมใจ

จุดชมวิว ผาตรอมใจ

จุดชมวิว ผาตรอมใจ

มุมเดินถ่ายภาพ

มุมเดินถ่ายภาพ

จุดแวะพัก

จุดแวะพัก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --