ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 22,103

ส่องสัตว์เขาใหญ่

ส่องสัตว์เขาใหญ่

ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีกิจกรรมนึงที่น่าสนใจก็คือ "ส่องสัตว์" ต้องติดต่อเช่ารถจากเจ้าหน้าที่เป็นรถกระบะพร้อมไกด์ ที่ถือไฟฉายแรงสูง ขับวนไปมาแถวย่านที่พักและที่ทำการอุทยานที่กลางคืนจะมีกวางป่า และเก้งออกมาเป็นจำนวนมาก คืนไหนโชคดีก็อาจได้เห็นช้าง


ส่องสัตว์เขาใหญ่ ต้องติดต่อเช่ารถจากเจ้าหน้าที่เป็นรถกระบะพร้อมไกด์

กลางคืนจะมีกวางป่า และเก้งออกมาเป็นจำนวนมาก

นกกลางคืน

อีเห็น
อีเห็น

เม่น
เม่น

ค่าธรรมเนียม

ราคาส่องสัตว์-กลางคืน
- 50 บาท ต่อคน
- 500 บาท ต่อค้น(เหมารถกะบะ)
- เริ่ม 19.00-20.00 และ 20.00-21.00 น. (มีสองรอบต่อวัน)
-จองและชำระเงินได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Center)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --