ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,637

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่อยู่ในห้วยลำตะคอง เช่นเดียวกัน ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า น้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้ถนน น้ำตกผากล้วยไม้

ถนน น้ำตกผากล้วยไม้

ป้าย น้ำตกผากล้วยไม้

ป้าย น้ำตกผากล้วยไม้

สะพานเชือก น้ำตกผากล้วยไม้

สะพานเชือก น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ภาพมุมสูง น้ำตกผากล้วยไม้

ป้ายระวังจระเข้

ป้ายระวังจระเข้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

บรรยากาศ น้ำตกผากล้วยไม้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --