ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 999

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

เป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่อยู่ในห้วยลำตะคอง เช่นเดียวกัน ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า น้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้


น้ำตกผากล้วยไม้

บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --