ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,426

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุด อุทธยานแห่งชาติ เขตจ.นครนายก น้ำตกเหวนรก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุด อยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฝั่งจังหวัดนครนายก มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาชั้นนี้จะพุ่งไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่ 2 และ 3 ที่อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ กันในลักษณะการไหลตก 90 องศา รวมความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เมตร เป็นสายน้ำที่ไหลทะลักไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ในฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมาก ผมเองเคยไปมาครั้งแรกเมื่อ สิบกว่าปีก่อน เคยเห็นช้างตกไปตายอยู่เหมือนกัน ดูคลิปวีดีโอ น้ำตกเหวนรก


ทางเข้าน้ำตกเหวนรก นครนายก

สะพานเดินไปที่ น้ำตกเหวนรก

บันไดเดินขึ้น-ลง ชมน้ำตกเหวนรก