ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,690

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

ชมฟาร์มแกะ ฟาร์มกระต่าย ศูนย์เรียนรู้พอเพียง โรงเรือนเห็ด โรงผลิตก้อนเห็ด โรงเรือนผัก ฟาร์มไส้เดือน โรงน้ำหมัก EM ฐานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สวยดอกไม้ และกินกรรมให้เลือกซื้อเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ

กิจกรรมในฟาร์มได้แก่
1.เก็บเห็ด 30 บาท
2. เก็บไข่ไก่ 30 บาท
3. ทำก้อนเห็ด 60 บาท
4. ทำเทียน 60 บาท
5. ปั้นดิน 60 บาท
6.ปลูกผัก 60 บาท
7. ทำแชมพูหรือสบู่สูตรสมุนไพร 100 บาท
8. ทำชุดผักสลัด (โรล) 100 บาท
9. ทำเห็ดทอดเท็มปุระ 150 บาท
10. พิซซ่าเตาดิน 200 บาท
11. จัดสวนในขวด 200 บาท
12. ชุดอาหารสัตว์ 30/ 60 / 100 บาท

 

แกะที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

แกะที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

แกะที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

แกะที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

กรง เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

กรง เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

กระต่ายน่ารักๆ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

จุดจอดจักรยาน

จุดจอดจักรยาน

จุดจอดจักรยาน

จุดจอดจักรยาน

แครอท

แครอท

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

เตาทำพิซซ่า

เตาทำพิซซ่า

พิซซ่าพร้อมเสริฟ

พิซซ่าพร้อมเสริฟ

จุดบริการ

จุดบริการ

จุดบริการให้ข้อมูล

จุดบริการให้ข้อมูล

ต้นกระบองเพชรน่ารักๆ

ต้นกระบองเพชรน่ารักๆ

ดินเผา

ดินเผา

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรปากช่อง

ค่าธรรมเนียม

ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท สามารถเที่ยวได้ทั้งฟาร์ม

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --