ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 12,716

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ มีหลายจุดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะแวะชมจุดไหนแต่เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมทะเลหมอกยามเช้า และเก็บภาพบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีสถานที่ไว้ให้ยืนชมทะเลหมอก โดยที่ไม่ต้องกลัวตก จึงเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจอดรถข้างทาง และข้ามมาชมวิวเป็นจำนวนมาก ในช่วงอากาศหนาว หรือช่วง ต.ค - ธ.ค. เป็นช่วงที่อากาศดีและมีหมอกลงหนาจัด จึงเป็นช่วงที่มีคนมาชมมาก


จุดชมวิว เขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ มีหลายจุดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะแวะชมจุดไหน

จุดชมวิวเขาใหญ่

พื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

จุดชมวิวเขาใหญ่

ถนนภายในอุทยานเขาใหญ่

จุดชมวิวเขาใหญ่

จุดชมวิวเขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

จุดชมวิว เขาใหญ่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --