ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,924

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ เกจิ อาจารย์ชื่อดัง ในแต่ละวันมีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการหลวงพ่อคูณกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน พระภาวนาประชานาถ (นุช รตนวิชโย) เป็นรักษาการเจ้าอาวาส  หลวงพ่อคูณเป้นพระที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ไปจนถึงสมัญชนทั่วไป ด้วยมีคำสอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารปริสุทธปัญญา) ที่สร้างเสร็จในปี 2554 นั้น ได้ถูกกลายเป็นจุดเด่นของวัดบ้านไร่แห่งนี้ โดยอยู่บนพื้นที่บึงขนาด 30 ไร่  ชั้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นรูปปั้นหลวงพ่อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูงรวมแล้ว 42 เมตร ทำให้หอเทพวิทยาคม กลายเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ป้ายด้านหน้า วัดบ้านไร่

ป้ายด้านหน้า วัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ ปรีสุทุโธ

หลวงพ่อคูณ ปรีสุทุโธ

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

รูปภาพฝาผนัง

รูปภาพฝาผนัง

รูปภาพฝาผนัง

รูปภาพฝาผนัง

รูปภาพฝาผนัง

รูปภาพฝาผนัง

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

ภาพมุมสูง วัดบ้านไร่

การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดพิมาน อ. ด่านขุนทด จากตัวเมืองเดินทางไป ตามถนนมิตรภาพ ถึงกม.ที่ 237 แยกขวาผ่านขามทะเลสอและหนองสรวงไปจนถึงอำเภอด่านขุนทด ระยะทาง 60 กม. จากด่านขุนทดใช้ทางหลวงหมายเลข 2217 เป็นระยะทางอีก 10 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --