ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 897

วัดบ้านไร่

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ เกจิ อาจารย์ชื่อดัง ในแต่ละวันมีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสการหลวงพ่อคูณกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน พระภาวนาประชานาถ (นุช รตนวิชโย) เป็นรักษาการเจ้าอาวาส  หลวงพ่อคูณเป้นพระที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน ไปจนถึงสมัญชนทั่วไป ด้วยมีคำสอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารปริสุทธปัญญา) ที่สร้างเสร็จในปี 2554 นั้น ได้ถูกกลายเป็นจุดเด่นของวัดบ้านไร่แห่งนี้ โดยอยู่บนพื้นที่บึงขนาด 30 ไร่  ชั้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นรูปปั้นหลวงพ่อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูงรวมแล้ว 42 เมตร ทำให้หอเทพวิทยาคม กลายเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การเดินทาง

ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดพิมาน อ. ด่านขุนทด จากตัวเมืองเดินทางไป ตามถนนมิตรภาพ ถึงกม.ที่ 237 แยกขวาผ่านขามทะเลสอและหนองสรวงไปจนถึงอำเภอด่านขุนทด ระยะทาง 60 กม. จากด่านขุนทดใช้ทางหลวงหมายเลข 2217 เป็นระยะทางอีก 10 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --