ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,863

อนุสรณ์สถานเทวาลัยไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัยไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร
อุทยานประวัติศาสตร์นักรบไทย ตั้งอยู่ที่อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทางแค่ 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ถึงสามแยกปักธงชัย ให้เลื้ยวเข้าเส้นทางที่จะไปสวนสัตว์นครราชสีมา และขับรถเลยสวนสัตว์ไปประมาณ 800 เมตร มูลนิธีนักรบไทยจะอยู่ตรงด้านขวามือ

สถานที่แห่งนี้จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ และค่อยๆขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ ตอนนี้อาณาบริเวณไม่ต่ำกว่า ๑o ไร่ ยังมีพื้นที่ในอนาคตอีก ๓oo ไร่
อุทยานประวัติศาสตร์นักรบไทย หรือภายใต้การดูแลของมูลนิธินักรบไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสถวายกตัญญูตาสักการะวีรกษัตริย์ไทย โดยอุทยานประวัติศาสตร์นักรอบไทยแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปวีรกษัตริย์ ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗

มูลนิธินักรบไทย ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ มีพระราชประสงค์ให้ท่านพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์และภริยา คุณกุลิสรา บุญทับ เป็นผู้วางแผนงานและเป็นผู้ควบคุมการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตแห่งนี้ขึ้น

เพื่อเป็นการถวายกตัญญุตา สักการะดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านทั้งสามพระองค์ เนื่องจากเป็นการร่วมรำลึกชัยชนะของการกระทำยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้ คือความเป็นไทย

เส้นทางการเดินทาง จากด่านเกวียนวิ่งตรงไปทางโชคชัยจะเห็นป้ายเลี้ยวขวาไปสวนสัตว์โคราช เลี้ยวขวาเลยครับไปซัก ๑oo เมตร มูลนิธิรบไทย ไทรทองเทพนิมิต

 
อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

รุูปอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

รุูปอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

รุูปอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

รุูปอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

รุูปอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

รุูปอนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

อนุสรณ์สถานเทวาลัย ไทรทองเทพนิมิตร

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --