ชายหาดอ่าวนาง
วิวมุมสูง วิวมุมสูง อ่าวนางมุมสูง วิวมุมสูง รุูอ่าวนางมุมสูง ชายหาดอ่าวนาง ยามเย็น ด้านหน้าวิวเขา ชายหาดอ่าวนาง ยามเย็น ชายหาดอ่าวนาง จุดขึ้นเรือไปไร่เลย์ เรือจอดรอ รถโดยสารบนอ่าวนาง ถนนที่นี่รถไม่เยอะมาก รถโดยสาร อ่าวนาง บริการรถแท็กซี่ มุมถ่ายภาพสวยๆ เดินเล่นชายหาดอ่าวนาง ก่อนจะขึ้นเรือพับขากางเกงให้เรียบร้อย ตาราง ราคา ค่าเรือโดยสาร

ชายหาดอ่าวนาง