ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 88

สะพานกระจก วัดเขาตะแบก

วัดเขาตะแบก ชลบุรี แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ สูงจากพื้นบนเขา 25 เมตร ความยาว 226 เมตร รับผู้เข้าชมรอบละ 100 คน

ในการเข้าเยี่ยมชมสกายวอล์ควัดเขาตะแบกนี้จะมีค่าเข้าอยู่ที่คนละ 40 บาท เก็บไว้เพื่อเป็น ทุนในการจัดสร้าง องค์พระพุทธโสธรทองเหลืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และเป็นค่าบำรุงรักษาสะพานแห่งนี้สืบต่อไป

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --