ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 278

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่าง ๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว

สภาพเป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ จามจุรี กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส นนทรี ตะเคียนทอง ยางนา สีเสียด สัก ประดู เป็นต้น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --