ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 352

ตลาดจีนโบราณบ้านซากแง้ว

บ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นชื่อของบ้านชากแง้ว อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับคนในยุคนี้ แต่เราเชื่อว่าใครที่อยู่แถวพัทยาหรือใกล้ๆ เคียง บริเวณนั้น ก่อนจะมีการสร้างถนนสุขุมวิทนั้น จะต้องรู้จักบ้านชากแง้วเป็นอย่างดี เพราะในอดีตนับเป็น 100 ปี ไล่มาจนถึงก่อนจะสร้างถนนสุขุมวิท ที่บ้านชากแง้วแห่งนี้เป็นย่านการค้าที่เคยเจริญรุ่งเรื่องมาก่อน ย้อนไปในยุคเก่าแก่สมัยที่บ้านชากแง้วแห่งนี้มีกลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยอยู่อาศัยกัน ต่อมามีคนจีนโพ้นทะเล จีนแต้จิ๋ว อพยพย้ายเข้ามาอยู่บริเวณบ้านชากแง้ว อาชีพหลักๆ ในตอนนั้นคือการทำการเกษตร ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกมากถึงขนาดที่มีโรงงานโม่แป้งอยู่หลายโรงงาน ถึงแม้ตอนนี้จะปิดไปเกือบหมดแล้วก็ตาม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --