ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 233

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพาโรดี้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพาโรดี้ ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของใจกลางเมืองพัทยา มีพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดรวม 8,300 ตารางเมตร (1,800 ตารางเมตรสำหรับหอศิลป์ในร่ม และ 6,500 ตารางเมตรสำหรับหอศิลป์กลางแจ้ง)
บริษัทของเราให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างผู้คน เราสัญญาว่าจะมอบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด ความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะ
และการบริการที่มีคุณภาพที่สุดแก่ท่านสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทของเรา ลูกค้า และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพาโรดี้ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางคืนซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นการล้อเลียนแห่งแรกของโลก
พิพิธภัณฑ์ศิลปะพาโรดี้ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะซึ่งเปี่ยมไปด้วยสำนึกที่มีต่อสาธารณะในรูปแบบของภาพวาด ประติมากรรม และคลิปวิดีโอที่เป็นหนึ่งเดียว เราได้ตัดสินใจที่จะเปิดทำการพิพิธภัณฑ์ในเวลากลางคืนเพราะความคิดที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่ที่สวยงามที่สุดและสนุกสนานที่สุดในยามราตรีของพัทยา ประเทศไทย เป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถใช้เวลาว่างของตนอย่างปลอดภัย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --