ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 588

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้

อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
จากทางหลวงหมายเลข 100 เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วลัดเลาะไปทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีก 4 กิโลเมตร จะพบชุมชนบ้านโปง แหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความเจริญภายในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --