ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 56

ทุ่งดอกเก๊กฮวย สวนนายพล

ทุ่งดอกเก๊กฮวยไร่นายพล มีค่าเข้าชมสวน 40 บาท มีน้ำเก๊กฮวย เก๊กฮวยอบแห้ง และอาหารที่ชาวบ้านนำมาวางขาย ให้เราได้กินยามหิว ที่สำคัญไปแล้วอย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่เก็บ หรือเด็ดดอกไม้มาโปรยเล่น

ฤดูกาลท่องเที่ยว

ช่วงปลาย ๆ เดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และบานเต็มที่ที่สุดในเดือนพฤศจิกายน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --