ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,139

ม่อนอังเกต

เป็นยอดภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร ชมทิวทัศน์ที่สวยงามได้รอบทิศ และยังสามารถมองเห็นเขตอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน แนวเขื่อนแม่งัด และเขตอำเภอสะเมิง

คลิก ชื่อโรงแรม ระดับ หรือ ราคา เพื่อจองที่พักเชียงใหม่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --