ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 56

น้ำออกฮู

น้ำออกฮู หรือน้ำแม่ออกฮู เรียกในภาษาเหนือนั้นหมายถึง น้ำออกรู น้ำที่ไหลออกมานี้เนื่องจากเป็นน้ำที่เพิ่งออกมาใหม่ๆ สดๆ ทำให้น้ำมีความใสมากๆ สะอาด บริสุทธิ์ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การเดินทาง จากเมืองเชียงใหม่ ไปทางดอยอินทนนท์ มุ่งสู่อำเภอแม่แจ่ม จากหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มไปตามถนนสายแม่แจ่ม - แม่นาจร ประมาณ 11 กิโลเมตร ก็จะถึงอ่างนํ้าแม่ออกฮู

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --