ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 58

ดอยลาง

ดอยลาง ตั้งอยู่ในอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ บนระดับความสูงที่ 984 เมตร เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักดูนกมานานหลายปี ซึ่งบนพื้นที่สูงของชุมชนบนดอยลางแห่งนี้ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่น่าสนใจอีกมากมายที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับวิถีชุมชนกับ “โฮมสเตย์ดอยลาง”
จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านที่อยู่ในแถบนี้ บอกกันว่า“สมัยก่อน “ดอยลาง” เป็นหมู่บ้านของชนชาติไทยใหญ่ที่อพยพมาจากพม่ามาสร้างหมู่บ้านที่นี่ ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จาก “พระธาตุขาว” ที่หมู่บ้านปางใน ซึ่งเป็นพระธาตุที่ทหารไทยใหญ่ได้มาสร้างไว้ร่วมกับไทย(คนเมือง)” จากคำบอกกล่าวของชาวบ้าน คำว่า “ดอยลาง” มาจาก คำว่า “ดอย” คือชื่อเรียกของพื้นที่ราบลุ่มภูเขา ของคนเหนือ และคำว่า “ลาง” คือ ภาษาไทยใหญ่ ย่อมาจาก หมากลาง(ขนุน) ซึ่งพื้นที่นี้มีต้นขนุนเป็นจำนวนมาก หรือ อีกคำบอกเล่าอีกอย่างหนึ่ง คือ เรียกชื่อตาม แม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านนั้นคือ “แม่น้ำลาง” ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากประเทศพม่า ดอยลางยังเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก หรือ ดอยผ้าห่มปก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --