ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 50

สะพานแขวนเชื่อมใจ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

สะพานแขวนเชื่อมใจ ได้มีการเปิดในปี 2560 โดยเป็นสะพานข้ามลำน้ำแม่กวง เชื่อมบ้านป่าสักงาม กับฝั่ง อ.ดอยสะเก็ด ทำเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวกขึ้น สามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ข้ามสะพานได้ ช่วยย่นระยะทางในการเดินทาง ด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้สะพานนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ อ.ดอยสะเก็ด เป็นจุดถ่ายรูป จุดชมวิวของนักท่องเที่ยว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --