ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,402

ห้วยน้ำรู ดอยสามหมื่น

ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ทัศนียภาพที่สวยงาม ทุ่งดอกฝิ่นขนาดใหญ่ และชมการปลูกกาแฟ และไม้ผลเมืองหนาว

ห้วยน้ำรู แห่งนี้ อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่ ลักษณะเป็น ตาน้ำเล็กๆ ป่านต้นน้ำบนดอยสามหมื่น "ต้นลำน้ำแม่แตง" ที่ไหลลงแม่น้ำปีงอีกที บนดอยสามหมื่นแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยจัดการต้นน้ำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้ชันเจน(ถ้าฟ้าเปิด) ดอยสามหมื่นคือ 1 ดอยของเทือกเขาถนนธงชัย สูงจากระดับน้ำทะเล 1400 เมตรโดยประมาณ เป็นแหล่งต้นน้ำ ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำสาละวิน 

ห้วยน้ำรู และ ดอยสามหมื่นนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการเดินป่า เพราะหนทางทุรกันดาร อีกทั้งอาหารการกินไม่มีบริการ ต้องหอบหิ้วเอาขึ้นไปเอง แต่เมื่อเทียบกับความสวยงานที่จะได้เห็นก็ถือว่าคุ้มค่ากับความลำบาก

 

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวซ้ายระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 35-36 (ตลาดแม่มาลัย) เข้าสู่ถนนแม่มาลัย-ปาย ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ร.พ.ช.ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายสู่ถนนดิน ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --