ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,146

วัดหนองบัว

วัดหนองบัว

วัดหนองบัวเป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดไทลื้อแห่งนี้สร้างราวพ.ศ. 2405 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4)

ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ และยังมีบุษบกสมัยล้านนาอยู่ด้วย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า สันนิษฐานว่าเขียนโดย “ทิดบัวผัน” ช่างเขียนลาวพวนที่บิดาของครูบาหลวงสุ ชื่อนายเทพ ซึ่งเป็นทหารของเจ้าอนันตยศ (เจ้าเมืองน่านระหว่างปี พ.ศ. 2395-2434) ได้นำมาจากเมืองพวน ในแคว้นหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีนายเทพและพระแสนพิจิตรเป็นผู้ช่วยเขียนจนเสร็จ และยังมีภาพของเรือกลไฟ และดาบปลายปืนซึ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ และยังมีบุษบกสมัยล้านนาอยู่ด้วย

ทางเข้าโบสถ์

วัดหนองบัว จังหวัดน่าน

 

วัด

ภายในวัด วัดหนองบัว จังหวัดน่าน

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว จังหวัดน่าน

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองบัวแห่งนี้ นับว่าเป็นจิตรกรรมที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมมาก ภาพจิตรกรรม แบ่งเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ภาพจิตรกรรมเรื่องจันทคาธชาดก เขียนบนฝาผนัง 3 ด้าน คือ ผนังหุ้ม กลองด้านหน้าผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ เริ่มตั้งแต่ผนังด้านทิศเหนือ มุมสุดข้างพระประธาน ดำเนินเรื่องเรื่อยมาถึงผนังหุ้มกลองด้านหน้า และวกไปจนสุดผนังด้านทิศใต้ที่มุมสุดข้างพระประธาน จันทคาธชาดกนี้ นับเป็นวรรณกรรมที่สำคัญเรือ่งหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นนิทานธรรมเก่าแก่อันดับที่ 11 ใน ปัญญาสชาดก ปัจฉิมภาค ชาวบ้านในภาคเหนือเรียกว่า "ค่าวธรรม" ซึ่งปรากฎในภาพเขียนที่วิหารวัดหนองบัวแห่งนี้ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
ส่วนที่ 2 : ภาพพุทธประวัติที่เบื้องหลัง พระประธานเป็นอดีตของพระพุทธเจ้า และตอนบนสุดของฝาผนังตรงข้ามพระประธาน เป็นตอนพระอินทร์เสด็จลงมาดีดพิณถวายพระพุทธเจ้า สายที่ 1 ตึงเกินไปสายจึงขาด สายที่ 2 หย่อนเกินไปทำให้ไม่เกิดเสียง ส่วนสายที่ 3 ขึงตึงพอดี ทำให้เกิดเสียงไพเราะ พระพุทธเจ้าทรงได้สติจึงยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติบำเพ็ญธรรมจนบรรลุพระโพธิญาณ สมประสงค์ (ก่อนที่ผู้เขียนจะเขียนภาพบนฝาผนัง ได้ร่างรูปภาพลงในสมุดข่อยก่อนและสมุดข่อยเล่มนี้ยังเก็บรักษาไว้ที่วัดหนองบัว)

 

พระในวิหาร

พระประธานในโบสถ์และวิหาร

นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ และยังมี บุษบก สมัยล้านนาอยู่ด้วย

 

ด้านหน้าวัดหนองบัว

ด้านหน้าวัดหนองบัว

มุมสูงด้านบนวัดหนองบัว

มุมสูงด้านบนวัดหนองบัว

อีกด้านหนึ่งของมุมสูงวัดหนองบัว

อีกด้านหนึ่งของมุมสูงวัดหนองบัว

วิวรอบๆ ข้างบนของวัดหนองบัว มองเห็นภูเขาทุ่งนา

วิวรอบๆ ข้างบนของวัดหนองบัว มองเห็นภูเขาทุ่งนา

วัดหนองบัว ด้านมองเห็นหมู่บ้าน

วัดหนองบัว ด้านมองเห็นหมู่บ้าน

โบสถ์ข้างๆ พระอุโบสถ ของวัดหนองบัว

โบสถ์ข้างๆ พระอุโบสถ ของวัดหนองบัว

มุมด้านข้างของวัดหนองบัวมองเห็นหลังคาชัดเจน

มุมด้านข้างของวัดหนองบัวมองเห็นหลังคาชัดเจน

แผนผังวัดหนองบัว น่าน

แผนผังวัดหนองบัว น่าน

ทางเดินเข้าวัดหนองบัว

ทางเดินเข้าวัดหนองบัว

วัดหนองบัวมีความงดงามมาก

วัดหนองบัวมีความงดงามมาก

จุดแสดงของโบราญของวัดหนองบัว

จุดแสดงของโบราญของวัดหนองบัว

ขายผ้าซิ่น ทอมือ

ขายผ้าซิ่น ทอมือ

เครื่องทอผ้า

เครื่องทอผ้า

เครื่องทอผ้าถุง

เครื่องทอผ้าถุง

แดนถิ่นไทลื้อ

แดนถิ่นไทลื้อ

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ป้ายแสดงเส้นทาง

ป้ายแสดงเส้นทาง

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

ซุ้มประตูเดินเข้า

ซุ้มประตูเดินเข้า

รุูป

รุูป

แวะจุดถ่ายรูป

แวะจุดถ่ายรูป

ของเล่นสมัยก่อน

ของเล่นสมัยก่อน

ขายผ้าซิ่น ทอมือ

ขายผ้าซิ่น ทอมือ

ขายผ้าซิ่น ทอมือ

ขายผ้าซิ่น ทอมือ

จิตรกรรมฝาผนังมีเรืองราวที่สนุก

จิตรกรรมฝาผนังมีเรืองราวที่สนุก

ภาพจินตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ คาดว่ามีอายุเท่าในวัดภูมินทร์

ภาพจินตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ คาดว่ามีอายุเท่าในวัดภูมินทร์

พระประทานด้านใน

พระประทานด้านใน

จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรืองราว

จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรืองราว

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

พระประทานจุดกราบไหว้

พระประทานจุดกราบไหว้

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพจิตกรรมฝาผนัง

การเดินทาง

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จาก รพ.ท่าวังผา ใช้ทางหลวงหมายเลข1080 ไปทางอำเภอเมือง ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน เลี้ยวขวาไป ประมาณ 1 กม. แล้วเลี้ยวขวาตรงทางแยกอีกครั้ง ตรงไป 500 เมตร เลี้ยวซ้ายสามแยกโรงบ่ม ข้ามสะพาน แม่น้ำน่านตรงไปอีก 3 กม

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --