วิวรอบๆ ข้างบนของวัดหนองบัว มองเห็นภูเขาทุ่งนา
ด้านหน้าวัดหนองบัว มุมสูงด้านบนวัดหนองบัว อีกด้านหนึ่งของมุมสูงวัดหนองบัว วิวรอบๆ ข้างบนของวัดหนองบัว มองเห็นภูเขาทุ่งนา วัดหนองบัว ด้านมองเห็นหมู่บ้าน โบสถ์ข้างๆ พระอุโบสถ ของวัดหนองบัว มุมด้านข้างของวัดหนองบัวมองเห็นหลังคาชัดเจน แผนผังวัดหนองบัว น่าน ทางเดินเข้าวัดหนองบัว วัดหนองบัวมีความงดงามมาก จุดแสดงของโบราญของวัดหนองบัว ขายผ้าซิ่น ทอมือ เครื่องทอผ้า เครื่องทอผ้าถุง แดนถิ่นไทลื้อ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ป้ายแสดงเส้นทาง ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ซุ้มประตูเดินเข้า รุูป แวะจุดถ่ายรูป ของเล่นสมัยก่อน ขายผ้าซิ่น ทอมือ ขายผ้าซิ่น ทอมือ จิตรกรรมฝาผนังมีเรืองราวที่สนุก ภาพจินตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ คาดว่ามีอายุเท่าในวัดภูมินทร์ พระประทานด้านใน จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรืองราว ภาพจิตกรรมฝาผนัง พระประทานจุดกราบไหว้ ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพจิตกรรมฝาผนัง

วิวรอบๆ ข้างบนของวัดหนองบัว มองเห็นภูเขาทุ่งนา

ที่เที่ยวแนะนำ