ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,590

ทับเบิก

ทับเบิก

ตั้งอยู่หมู่ที่14 ตำบลวังบาล เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง สภาพพื้นที่เป็นทิวเขาตั้งแต่เส้นทางขึ้นจนถึงหมู่บ้าน มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นสถานที่ตั้งรองรับน้ำฟ้าที่ใช้พิธิเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ที่บ้านทับเบิกมีการปลูกพืชผักแบบไม้ต้องรถน้ำ ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูฝนมีหมอกคลุมตลอดวันตลอดคืน บางครั้งเรียกว่า เมืองในหมอก ซิ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม "ขึ้นทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน" เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสักในตอนกลางคืนได้

เดินทางจากกรุงเทพฯ จุดเริ่มต้นห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตใช้ถนนพหลโยธิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าสู่จังหวัด สระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16กิโลเมตร จากเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวง หมายเลข 21 ประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงสี่แยกหล่มสักตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 203 อีก 13 กิโลเมตร พบป้ายบอกทาง ไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตามทางหลวง 2011 และทางหลวงหมายเลข 2331 อีก 40 กิโลเมตร ถึงด่านเก็บค่าเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจาก ตรงนี้มีทางแยกขวาเข้าหมู่บ้านทับเบิกไปอีก 6 กิโลเมตร เส้นทางจากหล่มเก่ามาภูทับเบิกจะสูงชันและ คดเคี้ยว ควรขับรถอย่างระมัดระวัง

สถานที่พัก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้หลังละ 10 คน ราคาคนละ 50 บาท เต็นท์ให้เช่า พักได้ 3 คน ราคา 200 บาท ในกรณีที่นำเต้นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056 701736, 0567182845, 081 680 0223


ทับเบิก

ทับเบิก

บรรยากาศบริเวณทับเบิก

ทับเบิก

ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเต้นท์ให้เช่า หรือใครนำมาเองก็เสียค่าพื้นที่ 30 บาท/คน/คืน

ทับเบิก

บรรยากาศรอบๆ ทับเบิก

อาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิ

ทับเบิก

สถานที่พักบริเวณทับเบิก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --