ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,563

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว เป็นอีกส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำนวนสนสามใบ และยูคาลิปตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ ต้นสนใที่นี่เป็นสนสามใบจะขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตร 

ไฮไลท์ของที่สวนสนบ่อแก้ว ต้นไม้ทิวสน เรียงกันสวยงามมาก 

การเดินทางใช้เส้นทางสายเอเชียเข้านครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-เถิน และใช้เส้นทางออกจากเถิน-ลี้ (106)-ดอยเต่า-ฮอด(1103) ทางช่วงจากเถิน-ลี้ ช่วงแรกๆ ระยะทางประมาณ 19 กม. จะเป็นทางโค้งลับตาควรขับรถอย่างระมัดระวังถึงโค้งก็บีบแตรรถเพื่อความปลอดภัย ทางลาดยาง 2 เลน จากนั้นก็จะมาพบกับถนนเส้น 108(เชียงใหม่-แม่สะเรียง) วิ่งเข้าตัว อ.ฮอด พอถึงวงเวียนหอนาฬิกาก็เลี้ยวซ้าย อ.แม่สะเรียงตรงไปประมาณ 30 กม. ก็จะถึงสวนสนบ่อแก้ว ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้าย เลยออบหลวงประมาณ 20 กม.

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --