ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,907

วัดใต้ต้นลาน

วัดใต้ต้นลาน

ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไร่หลักทอง จากวัดหลวงพรหมวาสเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 3 กม.ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับภูมิต่างๆ สันนิษฐานว่า เป็นภาพเขียนยุครัตนโกสินทร์ที่มีฝีมือเยี่ยมมาก รวมทั้งหอพระไตรปิฎกอันเก่าแก่

 

 

หอไตรกลางน้ำ

หอไตรกลางน้ำ

โบสถ์ของวัดใต้ต้นลาน

โบสถ์ของวัดใต้ต้นลาน

รูปปั้นหน้าโบสถ์

รูปปั้นหน้าโบสถ์

พระประธานในโบสถ์

พระประธานในโบสถ์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --