ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,625

น้ำตกและอุทยานแห่งชาติตาดโตน

น้ำตกและอุทยานแห่งชาติตาดโตน

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 134,737.50 ไร่ ประกาศเป็น อุทยานฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกผาเอียง น้ำตกตาดกลาง และน้ำตกตาดโตน ผู้ประสงค์จะเข้าพักในบริเวณอุทยานฯ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองบ้านพักล่วงหน้าได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-0529, 579-4842 การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 2051 จากตัวเมืองถึงที่ทำการอุทยานฯ ระยะทางประมาณ 21 กม. ถนนราดยางตลอดสาย


อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน

ทางไปน้ำตกตาดมะค่า

น้ำตกในอุทยานแห่งชาติตาดโตน

น้ำตกตาดโตน

ศาลย่าแม่ดี

ศาลย่าแม่ดี

อุทยานแห่งชาติตาดโตน