เพิ่มรูป แก้ไข View : 18,015

10 ที่เที่ยวยะลา ไม่ควรพลาด

10 ที่เที่ยวยะลา ไม่ต้องกลัว เเละ ไม่ควรพลาด

1.มัสยิดกลางอําเภอเบตง

อิหม่ามหะยีหะมะ ดาเดะ เก็บรวบรวมเงินจากชาวมลายู เป็นทุนดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้รูปแบบของมัสยิดในประเทศมาเลเซียมาเป็นแบบในการสร้าง จนก่อตั้งเป็นมัสยิดกลางอันงดงาม

 

2.ป้ายใต้สุดสยาม

ป้ายใต้สุดสยามป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน

 

3.ศูนย์กีฬากลางหุบเขา

สนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย มีความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ 

 

4.พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

มหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ทีสุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร

 

5.ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุด เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเบตงในเรื่องการติดต่อสื่อสาร โทรเลขอำเภอเบตง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเบตงในเรื่องการติดต่อสื่อสาร 

 

6.สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง

สวนไม้ดอกเมืองหนาว สวนหมื่นบุปผา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

7.บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนที่มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดินในหมู่บ้านจะเราะปะไร นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ประมาณ 135 กม.

8.เมืองเบตง

อำเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากยะลา 115 กม. เบตงเป็นเมืองใหญ่ มีความเจริญ ทัดเทียมกับจังหวัดยะลาเลยทีเดียว จัดเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองดีที่สุดในประเทศไทย

 

9.อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจรไปมา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีระยะทาง 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร

 

10.ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

จุดชมทิวทัศน์มีทะเลหมอกให้ชมทุกเช้า และสามารถชมได้ตลอดปี เส้นทางในการเดินทาง เป็นถนนลาดยางใกล้ถนนสาย 410 บริเวณ กม.33 

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ