ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,519

ศูนย์กีฬากลางหุบเขา

ศูนย์กีฬากลางหุบเขา

ศูนย์กีฬากลางหุบเขา เป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย มีความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ


สนามกีฬา

ด้านข้างขวาของสนามจะมีต้นไม้ใหญ่

วิวด้านบนของศูนย์กีฬากลางหุบเขา

วิวด้านบนของศูนย์กีฬากลางหุบเขา

ที่เที่ยวแนะนำ