ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,919

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงที่มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดินในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ประมาณ 135 กม. ตรงจุดบริเวณน้ำเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที และเชื่อกันว่าน้ำแร่นี้สามารถรักษาโรคผิวหนังได้


จุดแช่ไข่

ไข่สามารถลวงได้เสร็จภายใน 7 นาที

บ่อน้ำพุร้อน

ป้ายถึงบ่อน้ำพุร้อน

ป้ายด้านหน้าบ่อน้ำร้อนเบตง

ป้ายด้านหน้าบ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำพุร้อนเบตก

บ่อน้ำพุร้อนเบตก

จุดนี้เล่นน้ำได้

จุดนี้เล่นน้ำได้

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง วิวมุมสูงด้านบน

บ่อน้ำร้อนเบตง วิวมุมสูงด้านบน

ที่เที่ยวแนะนำ