ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, ยะลา

ยะลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ถึง 1,084 กม. มีอำเภอเบตงเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของ ประเทศไทยติดกับสหพันธรัฐมาเลเซีย และติดต่อกับ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสทางด้านทิศเหนือ tiger.jpg (6172 bytes)ยะลาเป็น เมืองใหญ่ ตัวเมืองโอ่อ่า วางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม ถนนหน ทางกว้างขวาง มีสถานที่น่าเที่ยวชมมากมายทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรม

ยะลามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงมีฝนตกชุกมากถึงปี ละประมาณ 9 เดือน มีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็นต้นน้ำเกิดจากป่าเขาในจังหวัดยะลา มีเนื้อที่ 4,521 ตรกม.

-------------------------------------------

 

  action.gif (910 bytes) การปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบันนังสตา อำเภอเบตง อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอธารโต กิ่งอำเภอกาบัง และกิ่งอำเภอกรงปีนัง

------------------------------------------- 

 

  action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ       ติดต่อจังหวัดสงขลา และปัตตานี
ทิศใต้           ติดต่อประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก  ติดต่อจังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก    ติดต่อจังหวัดสงขลา

 

ที่พักแนะนำ