ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,566

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ทีสุดในภาคใต้ ภายในพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   ศิลปะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์


บรรไดทางขึ้น

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 

พระประทาน ด้านหน้า

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

วิวมุมสูง พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

วิวมุมสูง พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

บรรยากาศ มุมสูงด้านบน

บรรยากาศ มุมสูงด้านบน

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ภาพสวยๆ บรรยากาศดีดี

ภาพสวยๆ บรรยากาศดีดี

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ด้านหน้า พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ด้านหน้า พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

จุดกราบไหว้ดอกไม้ ธูป เทียน

จุดกราบไหว้ดอกไม้ ธูป เทียน

ภายใน พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ภายใน พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรมภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรมภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

ภาพจิตรกรรม

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ที่เที่ยวแนะนำ