ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ยะลา

อำเภอเมือง
กำปั่น 99/20 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม โทร. 073-253-282-3 อาหารไทย
ครัวบ้านคุณพ่อ 82 ถนนมหาภาส โทร. 073-244-813 อาหารไทย
ตะเกียง 71 ถนนปิติ โทร. 073-216-103 อาหารไทย
ธารา ซีฟู้ด 35-39 ถนนพิพิธภักดี โทร. 073-212-356 อาหารทะเล
ฟองเบียร์ 70 ถนนโป้ห้วยอุทิศ โทร. 073-214-179, 073-244-144 อาหารไทย
แมนดาริน 7 ถนนจงรักษ์ ตำบลสะเตง โทร. 073-214-690 อาหารจีน
ยะลาแคนตัน 46-48 ถนนคชเสนีย์ โทร. 073-244-611, 073-212-576 สุกี้, อาหารจีน
ไลลา 252/6 ถนนพิพิธภักดี โทร. 212434 อาหารอิสลาม
อำเภอเบตง
ต้าเหยิน 253 ถนนสุขยางค์ โทร. 073-230-461 อาหารจีน
ใต้ซีฮี้ 1 ถนนเทศจินดา โทร. 073-230-459 อาหารจีน
นิวซีฮี้ 180-2 ถนนสุขยางค์ โทร. 073-231-344 อาหารจีน
บัวหลวง 398 ถนนสุขยางค์ โทร. 073-230-046 อาหารไทย
ใบหยก 227 ถนนสุขยางค์ โทร. 073-230-763 อาหารไทย
สุกี้เบตงโคคา 21 ถนนฉายาชวลิต โทร. 073-231-826
อาแซ 17 ถนนสุขยางค์ อาหารอิสลาม

 

ที่พักแนะนำ