ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,901

ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง เป็นจุดชมทิวทัศน์มีทะเลหมอกให้ชมทุกเช้า และสามารถชมได้ตลอดปี เส้นทางในการเดินทาง เป็นถนนลาดยางใกล้ถนนสาย 410 บริเวณ กม.33 ทางเข้าหมู่บ้านธารมะลิ ต.อัยเยอร์เวง จะมีป้ายตลอดทาง


จุดชมวิว

วิวด้านนี้ทะเลหมอกน้อยมาก

ดอกไม้ริมทาง

ป้ายทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ป้ายทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ป้ายทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

ป้ายทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวมุมสูง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวมุมสูง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวมุมสูง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวมุมสูง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวสวย วิวมุมสูง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวสวย วิวมุมสูง ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง

วิวสวย ๆ อัยเยอร์เวง

วิวสวย ๆ อัยเยอร์เวง

อากาศดีดี ที่ อัยเยอร์เวง

อากาศดีดี ที่ อัยเยอร์เวง

วิวสวยๆ ที่ อัยเยอร์เวง

วิวสวยๆ ที่ อัยเยอร์เวง

วิวสวยๆ ที่ อัยเยอร์เวง

วิวสวยๆ ที่ อัยเยอร์เวง

ที่เที่ยวแนะนำ