ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,574

เมืองเบตง

เมืองเบตง

เป็นอำเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากยะลา 115 กม. เบตงเป็นเมืองใหญ่ มีความเจริญ ทัดเทียมกับจังหวัดยะลาเลยทีเดียว มีอาคารร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรมมากมาย มีถนนเชื่อมสู่เขตสหพันธรัฐ มาเลเซียตรงด่านเบตงซึ่งอยู่ใต้สุดของเขตแดนไทย ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสูงอากาศเย็นสบาย สามารถปลูกดอกไม้ได้ทั้งปี "จนได้ชื่อว่าเมืองในหมอก ดอกไม้งาม" มีนกนางแอ่นเป็นสัญญลักษณ์ของเมือง ช่วงเดือนกันยายน-มีนาคม จะมีนกนางแอ่นมาพักอาศัยในเมืองนี้นับหมื่นตัว

 

วงเวียน เมืองเบตง

วงเวียน เมืองเบตง

ของอร่อยๆที่เมืองเบตง

ของอร่อยๆที่เมืองเบตง

ภาพกำแพง ผู้ชายกะแครอท

ภาพกำแพง ผู้ชายกะแครอท

เมืองเบตง สับปะรด

เมืองเบตง สับปะรด

เมืองเบตง โต๊ะเก้าอี้ น่ารักๆ

เมืองเบตง โต๊ะเก้าอี้ น่ารักๆ

ภาพเด็กในกำแพง

ภาพเด็กในกำแพง

รุูปวัด กับดอกไม้

รุูปวัด กับดอกไม้

ลูกโป่งกับร่างดำ

ลูกโป่งกับร่างดำ

วิวสวยๆ ของเมืองเบตง

วิวสวยๆ ของเมืองเบตง

วิวสวยๆ ของเมืองเบตง

วิวสวยๆ ของเมืองเบตง

วิวสวยๆ ของเมืองเบตง

วิวสวยๆ ของเมืองเบตง

ป้ายยินดีต้อนรับโอเคเบตง

ป้ายยินดีต้อนรับโอเคเบตง

ป้ายยินดีต้อนรับโอเคเบตง

ป้ายยินดีต้อนรับโอเคเบตง

เมืองเบตง โต๊ะเก้าอี้ น่ารักๆ

เมืองเบตง โต๊ะเก้าอี้ น่ารักๆ

ที่เที่ยวแนะนำ