ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 7,504

สวนไม้ดอกเมืองหนาว

สวนไม้ดอกเมืองหนาว

สวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือเรียกว่า "สวนหมื่นบุปผา" เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธ์อันมีเสน่ห์ สมชื่อ สวนหมื่นบุปผา


ศาลาในสวนดอกไม้

สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง

สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง

สวนดอกไม้ เบตง

ซุ้มประตู เดินทางโดยสวัสดิภาพ

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สระน้ำ สวนหมื่นบุปผา

สระน้ำ สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

ด้านหน้ามีบึง

ด้านหน้ามีบึง

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

บรรยากาศดีดี สวนหมื่นบุปผา

บรรยากาศดีดี สวนหมื่นบุปผา

ดอกไม้สีแดงล้อมรอบ

ดอกไม้สีแดงล้อมรอบ

ทุ่งดอกไมม้สีเหลือง

ทุ่งดอกไมม้สีเหลือง

ดอกไม้สีขาว

ดอกไม้สีขาว

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

บ้านพักสวยๆว

บ้านพักสวยๆว

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

สวนหมื่นบุปผา

ดอกไม้สวย ที่ สวนหมื่นบุปผา

ดอกไม้สวย ที่ สวนหมื่นบุปผา

ดอกไม้สวยๆ

ดอกไม้สวยๆ

ซุ้มทางเข้า สวนหมื่นบุปผา

ซุ้มทางเข้า สวนหมื่นบุปผา

ที่เที่ยวแนะนำ