แก้ไข

เทศกาลประเพณี, ยะลา

  งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซี่ยน

เนื่องจากประชาชนในจังหวัดยะลานิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเพราะเชื่อว่าเป็น สัตว์มงคลที่จะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยเฉพาะนกเขาที่มี ลักษณะถูกต้องตามตำรา ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองยะลาร่วมกับชมรมผู้ เลี้ยงนกเขาชวา จึงจัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์อาเซี่ยนครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2529 ต่อมาได้จัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด ยะลา ณ สวนขวัญเมือง โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของ เดือนมีนาคม ในงานจะมีขบวนแห่โดยกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงของ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวา เสียงของทุกจังหวัดในประเทศไทย เดินทางมาร่วมการแข่งขัน และมีการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงนกเขาชวา

 

------------------------------------------- 

  งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง

จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม บริเวณเทศบาลเมืองยะลา ในงานมีขบวนแห่ศาล เจ้าพ่อหลักเมืองจำลอง การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของส่วน ราชการ นิทรรศการและมหรสพการแสดงพื้นบ้าน เช่น มโนราห์ หนังตะลุง และลิเกฮูลู

 

------------------------------------------- 

  เทศกาลฟื้นฟูประเพณีของดีเมืองยะลา

กำหนดจัดขึ้นในเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม บริเวณเทศบาลเมือง ยะลา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่ม คนจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิม การประกวดรำซีละ ประกวดสตรีแต่งกาย ชุดบานง ประกวดศรีบุหงาศิริ ประกวดรำรองเง็ง ประกวดขับร้องเพลงอัน นาซีตภาษามลายูและภาษาไทย อีกทั้งยังมีนิทรรศการของดีเมืองยะลา เช่น กล้วยหิน ไม้เหลาชะโอน กบภูเขา และปลามังกร


 

ที่พักแนะนำ