การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ยะลา

icon_car.jpg (808 bytes) ทางรถยนต์

ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ผ่านชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช- สงขลา-ปัตตานี-ยะลา รวมระยะทาง 1,084 กม.

 

icon_bus.gif (237 bytes) ทางรถโดยสารประจำทาง

 

ติดต่อได้ที่ บริษัทขนส่ง จำกัด สถานีเดินรถภาคใต้ เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - ยะลา ทุกวัน วันละ 1 เที่ยว เวลา 18.30 น. (รถธรรมดา) และ 18.00 น. (รถปรับอากาศ) รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1490, 02-872-1777 ปิยะทัวร์ โทร. 02-435-5014

 

icon_railway.gif (1048 bytes) ทางรถไฟ

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ - ยะลา ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว รายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0-2220-4334, 0-2220-4444 

 

icon_airway.gif (964 bytes) ทางเครื่องบิน

 

บริษัท การบินไทย มีบริการเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ - ปัตตานี สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-356-1111 หรือ สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 07-423-3433 จากนั้นต้องไปต่อรถโดยสารปัตตานี-ยะลา ระยะทาง 35 กม. หรือใช้เครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ยะลาอยู่ห่างจากหาดใหญ่ 132 กม. (ตามทางรถยนต์) จาก หาดใหญ่-ยะลา dragon_fly.jpg (1466 bytes)สามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถไฟ รถประจำทาง รถแท็กซี่ (ไม่ปรับอากาศ) และรถตู้ปรับอากาศ ค่ารถประจำทางคนละ 35 บาท ค่ารถแท็กซี่ 60 บาท และรถตู้ปรับอากาศ 80 บาท คิวรถอยู่บริเวณถนนนิพัทธ์ อุทิศ 1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 และถนนชีอุทิศ ส่วนรถไฟ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่

 

ที่พักแนะนำ