ที่พัก

แก้ไข
โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

ไร่เลย์ วิลเลจ รีสอร์ท & สปา

Recommended

236 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง , ไร่เลย์

3,600
4.0

ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา

Recommended

145 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

2,390
3.0

แซนด์ ซี รีสอร์ท

Recommended

39 ม.2 อ่าวนาง, อ.เมือง, ไร่เลย์

2,708
3.5

ซันไรส์ ทรอปิคอล รีสอร์ท

Best Selling Recommended

39 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

2,250
3.5

ไร่เลย์ เกรทวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

Recommended

588 ม. 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่, ไร่เลย์

4,534
3.0

ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Best Selling Promotion

145 ม.2 อ่าวนาง, อ.เมือง, ไร่เลย์

3,250
4.0

ไร่เลย์ภูตะวันรีสอร์ท

Promotion

1 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

2,222
3.0

ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท

250 ม. 2 ไร่เลย์ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่, ไร่เลย์

1,200
3.0

อันยาวี ไร่เลย์ รีสอร์ท

Best Selling

390 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

1,533
3.0

รายาวดี รีสอร์ท

Promotion

214 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

14,007
5.0

ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท

36 ม. 1 อ่าวนาง, อ.เมือง, ไร่เลย์

1,300
3.0

บุหงา ธานี รีสอร์ท แอนด์ สปา

Best Selling Promotion

479 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

3,400
4.0

เอน เอส ไร่เลย์ เมาเท่น วิลล่า

131 หมู่ 5 ต.ไสไทย, อ.เมือง, กระบี่ , กระบี่

1,400
3.0

-- ดูเพิ่ม --