ที่พัก

แก้ไข
โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

แซนด์ ซี รีสอร์ท

Promotion

192 ม.5, ต.ไสไทย อ.เมือง, ไร่เลย์

2,390
3.5

ไดมอนด์ เคฟ รีสอร์ท

36 ม. 1 อ่าวนาง, อ.เมือง, ไร่เลย์

1,300
3.0

ไร่เลย์ วิลเลจ รีสอร์ท & สปา

Promotion

236 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง , ไร่เลย์

2,800
4.0

ไร่เลย์ วิวพอยท์ รีสอร์ท

250 ม. 2 ไร่เลย์ ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

1,600
3.0

ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา

Promotion

145 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

2,100
3.0

ต้นไทร เบย์ รีสอร์ท

18 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง, ไร่เลย์

1,003
3.0

ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Best Selling

145 ม.2 อ่าวนาง, อ.เมือง, ไร่เลย์

4,104
4.0

-- ดูเพิ่ม --