ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก อำเภอสันป่าตอง, เชียงใหม่

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท

1 หมู่ 6 กม.29 ถ.สายเชียงใหม่ ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง, เชียงใหม่

1,800
2.5
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --