ประวัติ

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,021

อำเภอบ่อเกลือ

อำเภอบ่อเกลือ

บ่อเกลือมีอยู่สองบ่อ คือ บ่อเกลือเหนือ และ บ่อเกลือใต้ โดยบ่อเกลือเหนือมีขนาดใหญ่ มีโรงต้มเกลืออยู่หลายโรง ส่วนบ่อเกลือใต้ มีโรงต้มเกลือน้อยกว่า บ่อเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า เมืองบ่อ ซึ่งหมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเดิมมีอยู่ในจำนวน 7 บ่อ คือ บ่อหลวง บ่อหยวก บ่อเวร บ่อน่าน บ่อกิน บ่อแคะ และบ่อเจ้า


บ่อเกลือ

ร้านค้าภายในบ่อเกลือ

บ่อเกลือ

ร้านกาแฟภายในบ่อเกลือ

บ่อเกลือ

บรรยากาศบริเวณบ่อเกลือ

บริเวณรอบๆ บ่อเกลือ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --