ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,237

สวนรุกขชาติซับชมพู

ตั้งอยู่ที่บ้านซับชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโภชน์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีพื้นที่ 180 ไร่ เป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์มีทั้งป่าไม่เบญจพรรณ สมุนไพรนานาชนิด ภายในสวนรุกขชาติ ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม มีน้ำตก 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกหินงาม น้ำตกไทรงาม น้ำตกธารงาม
 การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านบ้านวังขมภูทางไปอำเภอหนองไผ่ ประมาณกิโลเมตรที่ 156 แล้วแยกเข้าทางสายบ้านโภชน์-วังปลาไปอีกประมาณ 7 กม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ 056 711446

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --