ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,577

ไร่ธนลาภ

ไร่ธนลาภ พื้นที่ 5 ไร่ของที่เที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ เต็มไปด้วยผักสลัดที่ใช้วิธีปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ หรือ การปลูกผักไร้ดิน คือปลูกในรางพลาสติก ให้น้ำและสารอาหารแก่พืชผ่านรางน้ำ และใช้สารเคมีเฉพาะช่วงผักเป็นต้นกล้า ท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามล้อมรอบด้วยทิวเขาและ อากาศเย็นสบาย

ไร่นี้มีผักสลัดหลายชนิด เช่น เรดโอ๊ก กรีนโอ๊ก คอส บัตเตอร์เฮด  ฟริเลต์ ไอซ์เบริก ฯลฯ ที่ประมาณ 6-7 สัปดาห์ จะเก็บผลผลิตได้ครั้งหนึ่ง ไม่เว้นช่วงหน้าร้อนต่อหน้าฝนที่ที่อื่นไม่ค่อยมีผัก แต่ที่นี่มีผลผลิตอยู่ เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเย็นตลอดทั้งปี ผลผลิตจากไร่ส่วนมากจะส่งขายตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวสามารถซื้อผักสดที่ไร่โดยเลือกได้เลยว่าคุณต้องการผักต้นไหน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --