ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,268

สวนภูพนา

สวนภูพนา ศูนย์รวมไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นบนเนื้อที่ 20 ไร่ มีเจ้าของไร่เป็นผู้ให้ความรู้และนำนักท่องเที่ยวชมได้อย่างเพลิดเพลิน มีดอกหน้าวัวพันธุ์พลายชุมพลซึ่งเคยชนะเลิศทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ จากงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ให้ชมด้วย

ในไร่มีสัปปะรดสีสันสวยงามเกือบร้อยสายพันธุ์ เช่น ทิลแลนเซีย กูซมาเนีย ฯลฯ ไม้ประดับชนิดนี้ยิ่งอยู่ในที่หนาว สีจะยิ่งจัดมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกซื้อจากในแปลงได้เลย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --