ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 734

เสานครบาลเพชรบูรณ์

เสานครบาลเพชรบูรณ์ เสาจำลองนี้จากเสาของจริงซึ่งอยู่ที่ อำเภอหล่มสัก เป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายย้ายเมืองหลวงมาที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เสานครบาลเพชรบูรณ์มียอดลักษณะเป็นกลีบบัว ที่ซุ้มและฐานตกแต่งด้วยประติมากรรมนูนต่ำ จำนวน 12 ภาพ เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานครมายัง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งจอมพล ป.พิบูลสงคราม เห็นว่า กรุงเทพฯ อยู่ในจุดล่อแหลมทางยุทธศาสตร์ หากศัตรูรุกรานเข้ามาทางอ่าวไทย อาจตั้งรับไม่ทันท่วงที จึงเห็นควรย้ายเมืองหลวงมาที่เพชรบูรณ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --