ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,540

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

เป็นจุดหนึ่งที่มองเห็นทิวทัศน์ เป็นฐานสำคัญฐานหนึ่งในการเข้ายึดพื้นที่ ปัจจุบันทางการได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธเปิดให้คนได้เข้าชมทุกวัน โดยการนำอาวุธปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบในการรบที่บนเขาค้อมากมาย รวมทั้งการจัดห้องบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย คิดค่าชมคนละ10 บาท การเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2196 เลยกม. 28 ไปเล็กน้อย แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2323 ไปประมาณ 3 กม. รวมระยะทางประมาณ 31 กม.

เครื่องบินลำเล็ก

เครื่องบินลำเล็ก

ปากทางเข้าเดินไปชม

ปากทางเข้าเดินไปชม

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

เครื่องบินลำสวยๆ

เครื่องบินลำสวยๆ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

เครื่องบินลำเล็ก

เครื่องบินลำเล็ก

ภายในฐานอิทธิ

ภายในฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

วิวสวยๆ

วิวสวยๆ

วิว 360 องศา

วิว 360 องศา

ป้ายฐานอิทธิ

ป้ายฐานอิทธิ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

ทางเข้า ฐานอิทธิ

ทางเข้า ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

จุดชม ฐานอิทธิ

วิวสวยๆ

วิวสวยๆ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

ฐานอิทธิ

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --